Migrationsverket utredning

Asyl – från ansökan till beslut – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Du ska lämna in ditt pass eller andra identitetshandlingar för att visa vem du är. Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck.

För att söka asyl i Sverige måste du vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige. Efter att du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kallad för utredning. Det är efter att utredningen är gjord och Migrationsverket har gjort sin bedömning som du kan få ditt beslut.

Tid till beslut – Migrationsverket

Väntetiden för att genomföra en utredning på en ambassad eller ett konsulat (utlandsmyndighet) är en del av den totala väntetiden.

Så här ansöker du om asyl – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Utifrån den information som du har lämnat vid ansökan avgör utredaren hur mycket din ansökan måste utredas. Alla ansökningar är olika och …

Om du vill söka asyl i Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna in en ansökan. Det går inte att ansöka om asyl innan du kommer till Sverige.

Barn som söker asyl med förälder – Asylutredning

Barn som söker asyl med förälder – Asylutredning – Migrationsverket

27 feb. 2020 — Hur går en asylutredning till? Asylutredningen är ett samtal med Migrationsverket då handläggaren kommer att fråga er om vad ni har varit med om …

Migrationsverkets svar till regeringen om införande av …

Migra­tions­ver­kets svar till rege­ringen om infö­rande av åter­vän­dan­de­center – Migrationsverket

16 jan. 2023 — Migrationsverket har nu redovisat uppdrag från regeringen gällande införande av återvändandecenter. Enligt rapporten är uppdraget komplext och …

Förundersökningsledare – Migrationsverket

Tillståndet kan ges till en person som behöver vistas i landet under brottsutredning och rättegång om du bedömer att personens medverkan som målsägande eller …

För barn som söker asyl utan förälder – Asylprocessen

För barn som söker asyl utan förälder – Asylprocessen – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Asylutredningen är ett samtal där du får berätta mer om varför du vill ha asyl i Sverige. Migrationsverket vill höra din egen berättelse om vad …

Den här delen handlar om asylprocessen, det vill säga de steg som en asylsökande går igenom, från det att du kommer till Migrationsverket första gången, genom det beslut du får, tills du antingen bosätts i Sverige eller måste lämna Sverige.

Asylregler – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Undantag från rätten till skydd. Om det under utredningen av din ansökan framkommer att du har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten annat …

Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Vanliga frågor från journalister – Asylprocessen

Vanliga frågor från journalister – Asylprocessen – Migrationsverket

5 mars 2020 — Asylutredningen. När en person ansökt om asyl hålls en muntlig utredning. Vid denna närvarar en handläggare från Migrationsverket, en tolk och i …

Ekonomiskt stöd för asylsökande – Migrationsverket

Ekonomiskt stöd – Migrationsverket

27 dec. 2022 — … beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår … försvårar utredningen av din asylansökan genom att hålla dig …

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Keywords: migrationsverket utredning